què sòn els ODS?

ODS:

Que són els ODS?: Els ODS son els objectius pel desenvolupament són per a poder tenir un desenvolupament sostenible el qual 193 paisos se li han sumat ha fer l’agenda.

Els ODS són els seguents:
FI DE LA POBRESA:

El 10% de la població mundial, viu en extrema pobresa, es a dir amb dificultats per a satisfer les necesitats bàsiques, com lèducació, henir un allotgament.

FAM ZERO:

En 2015 va començar a augmentar lentament el número de persones que patien fam.

SALUT I BENESTAR

Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les edats és essencial per per al desenvolupament sostenible.

EDUCACIÓ DE QUALITAT:

Mai habien estat tants nens fora de l’escola al mateix temps, això altera l’aprenentatge y canvia les seves vides.

IGUALTAT DE GÈNERE:

La igualtat de gènere no només és un dret humà fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per construir un món pacífic, sostenible.

AIGUA NETA:

S’ha aconseguit millorar les condicions de l’aigua al pas del temps, però existeixen milers de persones que encara pateixen de les necesitats d’aquests serveis.

ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT:

El món avança cada dia més amb l’energia assequible i no contaminant amb indicis encoratjadors que lenergia sestà tornant més sostenible i àmpliament disponible.

TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC:

Un creixement econòmic pot impulsar el progrés, crear llocs de treball decents per a tothom i millorar els estàndards de vida de les families.

AIGUA, INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA:

Poden donar curs a les forces econòmiques i competitives que generen l’ocupació i els ingressos. Ens permeten facillitar la introducció de les noves tecnologies i facilitar el comerç internacional.

REDUCCIÓ DE LA DESIGUALTAT:

Avui en dia, la desigualtat, es un motiu per a la preocupació, encara que hi hagi indicis positius de la reducció de la desigualtat.

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES:

El consum i la producció mundials depenen de l’ús del medi ambient natural i dels recursos de manera que continua tenint efectes destructius sobre el planeta.

ACCIÓ PER AL CLIMA:

El canvi climàtic avui en dia, afecta a tots els continents. També està alternan l’economia i afecta a diferents vides.

VIDA SUBMARINA:

L’oceà fa que la Terra tingui un lloc habitable per a l’ésser humà. La nostra pluja, l’aigua potable, el temps, el clima, gran part del nostre menjar i fins i tot l’oxigen de l’aire que respirem els proporciona i regula el mar.

VIDA DE ECOSISTEMES TERRESTRES:

Per prevenir, aturar i revertir la degradació dels ecosistemes de tot el món, les Nacions Unides han declarat la Dècada per a la Restauració dels Ecosistemes.

PAU I INJUSTÍCIES SÒLIDES:

Els conflictes, la inseguretat, les institucions febles i l’accés limitat a la justícia continuen suposant una amenaça greu per al desenvolupament de la societat.

ALIANCES PER ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS:

Cal establir associacions inclusives sobre principis i valors, així com sobre una visió i uns objectius que se centrin primer en les persones i el planeta.

Què pots fer tu?

Col·labora amb pagines contra el canvi climàtic

El canvi climàtic és un fenomen que en aquest moment ja està sent molt crític, des de la nostra pàgina donarem suport a altres pàgines les quals proporcionaran ajuda per contrarestar-ho, una de les formes es colaboració amb pàgines

logo wff
greenpeace logo
unchur logo

Consells per el dia a dia

El canvi climàtic és un fenomen el qual està cada vegada pitjor i es pot evitar fent algunes accions les quals no ens costen res d’entre algunes, alguns consells per al dia a dia son :

  • Evitar la carn: no tot l’efecte hivernacle està generat pels cotxes, també hi ha un 20 % que està generat per l’agricultura i la ramaderia, també ajudarà a evitar la desforestació
al dia a dia
  • Evitar els plastics en el nostre dia a dia: Encara que ja s’està evitant els plàstics en el supermercat i altres àmbits en la nostra vida diària, ho hauríem d’evitar, a causa que perjudica els ecosistemes aquàtics i la supervivència de les espècies marines, ho hi ha altres alternatives a accions del dia a dia quant a ampolles i bosses es poden emplaçar pel cartó.
imagen mar
  • Evitar el consum d’energia: No solament s’hi ha d’evitar el consum de la llum pel seu preu, també ajudes al canvi climàtic. si tu evitàs que es generi menys energia i les fabriqués contaminaran menys, ja que les fabriqués és un gran percentatge de la contaminació di a dia es mes grau. També es pot evitar una petita part del consum tenint en compte el humedals, aquestes són parts les quals li arriba la calor ja sigui pel vapor de l’aigua o per altres raons naturals, són zones que moltes vegades no les tenim en compte!
evitar el consumo de energia

Mites del canvi climàtic

Mite de l’efecte hivernacle: l’efecte hivernacle es aquell efecte el qual fa retornar les radiacions del sol, el mite és que ho hem creat el ser humà i no és així l’únic que estem fent els humans és disminuiria aquest efecte.

La tecnologia: Tecnologia ho solucionarà, però no és així, això és un fenomen el qual no depèn de la tecnologia, ja que no existeix ni existira cap remei milagros i els únics que el podem parar som nosaltres fent petits actes aquí t’ho expliquem alguns actes que podries fer. Colaboració amb pàgines – El Nou Clima (elnuevoclima.cat)

https://www.pinterest.es/pin/708120741395093594/