Efectes

Causes i conseqüències

Les causes i conseqüències del canvi climàtic venen per el fenomen el qual fa variar la temperatura dels gasos que componen l’atmosfera (efecte hivernacle, aquesta variació de temperatures és uns dels efectes principalment pel ser humà, algunes de les causes són les següents.

Desforestació: la desforestació es culpa de la ganaderia fusta la indústria de la fusta i algunes més que és dedica’n a la tala dels arbres.

causes i conseqüències
  • Gasos hivernacle: La indústria química gènera una variació dels gasos en l’efecte hivernacle el qual hem explicat anteriorment i augmenta la temperatura.
imatge de fabricas

El canvi climàtic te un gran impacte actualment y algunes de les seves conseqüències són

  • Augment de la frecuencia dels fenomens metereologics: aquests efectes fa que les onades de calor, sequies i incendia i ciclons siguin cada vegada mes forts y frecuents
causes i conseqüències
  • Migració i extinció especies: degut a la contaminació en el mar algunes espècies marines estan sofrint una migració o extinció en el cas de la terra està succeint per culpa de l’augment de temperatura.
Migració i extinció especies: degut a la contaminació en el mar algunes espècies marines estan sofrint una migració o extinció en el cas de la terra està succeint per culpa de l'augment de temperatura.
  • Alteració del cicle de l’aigua: degut a l’augment de les temperatures hi ha una variació del cicle de l’aigua les quals fan variar algunes parts.
causes i conseqüències
https://prezi.com/urt3yuqzhar5/factores-que-alteran-el-ciclo-del-agua/Factores que alteran el ciclo del agua by (prezi.com)
  • augment del nivell del mar
https://allyouneedisbiology.wordpress.com/2015/02/18/aumento-nivel-mar/
“https://allyouneedisbiology.wordpress.com/2015/02/18/aumento-nivel-mar/”
  • ràpid esgotament de recursos naturals