Mites del canvi climàtic

Mite de l’efecte hivernacle: l’efecte hivernacle es aquell efecte el qual fa retornar les radiacions del sol, el mite és que ho hem creat el ser humà i no és així l’únic que estem fent els humans és disminuiria aquest efecte.

La tecnologia: Tecnologia ho solucionarà, però no és així, això és un fenomen el qual no depèn de la tecnologia, ja que no existeix ni existira cap remei milagros i els únics que el podem parar som nosaltres fent petits actes aquí t’ho expliquem alguns actes que podries fer. Colaboració amb pàgines – El Nou Clima (elnuevoclima.cat)

https://www.pinterest.es/pin/708120741395093594/