què sòn els ODS?

ODS:

Que són els ODS?: Els ODS son els objectius pel desenvolupament són per a poder tenir un desenvolupament sostenible el qual 193 paisos se li han sumat ha fer l’agenda.

Els ODS són els seguents:
FI DE LA POBRESA:

El 10% de la població mundial, viu en extrema pobresa, es a dir amb dificultats per a satisfer les necesitats bàsiques, com lèducació, henir un allotgament.

FAM ZERO:

En 2015 va començar a augmentar lentament el número de persones que patien fam.

SALUT I BENESTAR

Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les edats és essencial per per al desenvolupament sostenible.

EDUCACIÓ DE QUALITAT:

Mai habien estat tants nens fora de l’escola al mateix temps, això altera l’aprenentatge y canvia les seves vides.

IGUALTAT DE GÈNERE:

La igualtat de gènere no només és un dret humà fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per construir un món pacífic, sostenible.

AIGUA NETA:

S’ha aconseguit millorar les condicions de l’aigua al pas del temps, però existeixen milers de persones que encara pateixen de les necesitats d’aquests serveis.

ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT:

El món avança cada dia més amb l’energia assequible i no contaminant amb indicis encoratjadors que lenergia sestà tornant més sostenible i àmpliament disponible.

TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC:

Un creixement econòmic pot impulsar el progrés, crear llocs de treball decents per a tothom i millorar els estàndards de vida de les families.

AIGUA, INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA:

Poden donar curs a les forces econòmiques i competitives que generen l’ocupació i els ingressos. Ens permeten facillitar la introducció de les noves tecnologies i facilitar el comerç internacional.

REDUCCIÓ DE LA DESIGUALTAT:

Avui en dia, la desigualtat, es un motiu per a la preocupació, encara que hi hagi indicis positius de la reducció de la desigualtat.

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES:

El consum i la producció mundials depenen de l’ús del medi ambient natural i dels recursos de manera que continua tenint efectes destructius sobre el planeta.

ACCIÓ PER AL CLIMA:

El canvi climàtic avui en dia, afecta a tots els continents. També està alternan l’economia i afecta a diferents vides.

VIDA SUBMARINA:

L’oceà fa que la Terra tingui un lloc habitable per a l’ésser humà. La nostra pluja, l’aigua potable, el temps, el clima, gran part del nostre menjar i fins i tot l’oxigen de l’aire que respirem els proporciona i regula el mar.

VIDA DE ECOSISTEMES TERRESTRES:

Per prevenir, aturar i revertir la degradació dels ecosistemes de tot el món, les Nacions Unides han declarat la Dècada per a la Restauració dels Ecosistemes.

PAU I INJUSTÍCIES SÒLIDES:

Els conflictes, la inseguretat, les institucions febles i l’accés limitat a la justícia continuen suposant una amenaça greu per al desenvolupament de la societat.

ALIANCES PER ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS:

Cal establir associacions inclusives sobre principis i valors, així com sobre una visió i uns objectius que se centrin primer en les persones i el planeta.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.